fredag 7 december 2007

Svensk polis vill inte bli bättre

Så enkelt är det. Ett antal mellanchefer blir så störda i sitt kaffedrickande att de då gnäller för de måste bli effektivare. Mentaliteten ifrån 1960-talet hänger tungt inom polisväsendet. När en ny kompetent riskpolischef som Stefan Strömberg vill kunna mäta effektiviteten då slår mellancheferna bakut. Att vara nöjd med sin chef är få. Fast så som mellanchefer inom polisen betett sig skulle kunna kallas för kuppmakeri i en bananrepublik. Nu är vi en demokrati och istället för militären kallas in och rensar ut dessa tjuriga mellanchefer så får rikspolischefen en spark uppåt i karriären.

Om nu alla dessa kaffeberoende mellanchefer tror att en ny rikspolischef skulle kunna göra annat än att kräva bättre effektivitet så tror de fel. Polismyndigheten har klarat sig allt för länge utan att nå upp till de minimikrav vi har ute i den privata sektorn. Det måste finnas resultat.

Hur mäts resultat på polisen arbete? Det finns två delar. Den första är tryggheten. Medborgarnas trygghetsfaktor. Den andra delen är när ett brott väl har begåtts så skall det klaras upp.

Den första faktorn med trygghet är inte alls lätt att hantera. Det finns så många sidor på det myntet. Dock krävs det personal på fältet. En plattare organisation och fler som är synliga inför allmänheten. Här finns det idag enorma skillnader mellan tex Stockholm och övriga landet. Antal poliser per invånare måste vara ganska lika över hela landet. En annan faktor är att det behövs fler poliser med tanke på den enormt höga nivå på brottslighet vi har gentemot vår omvärld.

Den andra faktor att klara upp brotten kräver en massa administration för det första. Här har polisen halkat efter rent IT-mässigt. Även här krävs det mer personal på sina ställen, men inte minst bättre arbetsredskap. Även färre chefnivåer skulle hjälpa till att få mer fart på saker och ting.

Upprorsmakarna inom poliskåren har inte insett att de måste ha resultat som är mätbara på det som de sysslar med. Det hade med stor sannolikhet behövs mer nytt blod inom polisen som hade vågat att bli bättre och modernare i sitt tankesätt. Fast nu ser det inte så ljust ut. Vågar en ny rikspolischef, man eller kvinna, ta striden för att se resultat?

AB AB DN DN HD HD SDS SDS SVD SVD

Andra bloggar om

1 kommentar:

Anonym sa...

Låt denna gång vara den gång då Polisförbundet har grävt sin egen grav!
Ta ut alla civilanställda i strejk! Kräv Beatrice Ask: s avgång – och att Stefan Strömberg får ny förtroende på fem år.
Låt han fortsätta med sitt arbete och att förvandla denna yrkeskår av divor – med en maktfullkomlig, samhällsfarlig fackförbund – till en organisation som finns till för medborgarna – som kommer när de behövs. Som slutar kräva och börjar leverera!

Strömberg har sett de problem som finns – han blev för obekväm för Polisförbundet! Strömberg kan omvandla den svenska poliskåren, från en yrkeskår bestående av divor i flashig uniform, till en organisation i medborgarnas tjänst. Inte på grund av deras glassiga innehållslösa skrammel som ignoranter stötar - utan för vad de faktisk erbjuder medborgarna. Att de t.ex. kommer när man behöver dem!