måndag 5 november 2007

Ovärdig uppväxt, bristande problemlösning hos kommunanställda och politiker

Att vara ett litet barn som flyttas runt och bor på olika hotell under uppväxten är inte ok. Dock att skylla på att det byggs för få hyresrätter är en enkel slutsats på ett komplext problem. I vissa delar av vårt land rivs tomma lägenheter, medan här nere med en överhettad bostadsmarknad är det brist på lägenheter.

Malmö kommun har ett eget bostadsbolag. Det går alltid att se till att vid alla nybyggnader så är en viss procent avsatt för kommunens ändamål. Det kan en ägare besluta om. Hade detta varit ett faktum för ett eller något år sedan hade det varit bara en handfull som hade behövt växa upp i hotellmiljö.

SDS

Inga kommentarer: