måndag 5 november 2007

Bidrag inte bra för en förenings självständighet

Det finns en skum karusell med bidrag i vårt samhälle. Speciellt till de föreningar som på något vis gör en insats. När de en gång vant sig vid att finansiera sig genom bidrag ifrån stat, landsting eller kommuner blir det enorma konflikter när de försvinner.

Det finns massor av verksamhet som bedrivs av eldsjälar och som finansieras helt utan skattemedel. Dock är det mer jobb att jaga rätt på sponsorer. Det finns dock politiska beslut som skulle kunna hjälpa till.

Sverige borde införa en skattelättnad för de som skänker pengar till föreningslivet. Det bör gälla både företag och privatpersoner. Förebilden är ju USA där just givmildhet är nyckelordet.

SDS SDS

Inga kommentarer: