söndag 18 november 2007

Hur många fler av samma "kvalité" finns kvar inom försvarsmakten?

Hur lyckades Tony Stigsson bli en så pass hög militär? Hur lyckades någon bära hem så många hemligstämplade dokument? Stig Berglind ser ju ut som en amatör i jämförelse har jag förstått.

Vad som oroar mig är att inga varningsklockor ringde. Finns det fler som hanterar information lika slarvigt inom försvarsmakten? Idag med allt fler utomlands på uppdrag så ökar risken att denna hantering kan leda till dödade svenska soldater. Frågan till ÖB borde vara, hur hanterar ni utnämningar inom försvarsmakten?

AB

3 kommentarer:

Anonym sa...

Man kan ha ganska många reflektioner på hur det kunde gå så här långt men en sida som få utanför försvaret ser är vilken förmåga och kapacitet denna man har.
Att han har nått så långt som han gjort är inte svårt att förstå när man sett honom på nära håll. Att stig Bergling ser ut som en amatör i jämförelse är helt rätt, Stig var en amatör på alla sätt och skulle i dagens försvarsmakt inte nått långt, max till majors grad. Stig har på alla kurser, skolor och befattningar visat resultat som är på absolut högsta nivå. Detta har resulterat i en karriär som är unik i Sverige. Han har alltså nått dit han var på egna meriter som en exceptionell officer. Detta trots att han har haft en mörk sida som inte har synts eller märkts i jobbet.
Att man inte är lämplig att ha en sådan befattning OM man har hanterat hemliga och kvalificerat hemliga dokument är solklar och Stig bör i sådana fal avskedas oavsett vad gällande anställningslagar säger. Att han har gjort fel är säkert helt sant men jag är till 100 % säker att det inte är så som tidningarna skriver då de sällan ens är nära att hålla sig till sanningen.
Utnämningar i försvaret är en komplicerad process då det är regeringsbeslut på högre officerares befattningar. Dvs. en uttalat moderat kommer ALDRIG att få en befattning av hög betydelse när socialdemokraterna sitter vid makten och vise versa. Försvarsmakten kan således bara rekommendera en officer till en befattning och sedan är det upp till regeringen att fatta beslutet.
De säkerhetsgranskningar som en officer på denna nivå genomgår är minst sagt omfattande. Dock har vi en lagstiftning som sätter vissa begränsningar och inte minst så genomförs granskningarna inför vissa befattningar och inte kontinuerligt.
Det finns tre säkerhetsklassningar inom försvarsmakten. Den första, och den med störst säkerhetsklassning, gör regeringen. De tjänster som ingår där är bland annat överbefälhavarens. De andra två är i lägre klass. I klass tre, som är den med lägst säkerhetsklassning, ingår cirka 75 procent av de anställda.
För personer med säkerhetsklass tre kräver inte lagen att uppgifter i lagföringsregistret ska kontrolleras. Däremot ska belastnings-, misstanke- och Säporegistren kontrolleras.
Efter att en person anställs av försvarsmakten görs spontanuppföljningar. Före januari 2003 låg ansvaret för dem på Säkerhetspolisen, Säpo.

//Anders

Anonym sa...

Tjänar en toppmilitär i Sverige inte mer än 60000 kr i månaden?

Anonym sa...

Det blev lite fel med Namnet. Stig skall vara Stigsson

//Anders