tisdag 6 november 2007

Facebook polisens våta dröm?

Så kan man tolka vissa artiklar om facebook. Att Facebook kan visa vem som känner vem är alltid intressant ur polisens synvinkel. Dock är det alltid traditionellt polisarbete som är grunden till alla genombrott.

Hade detta mordet fått ett sådant genomslag om inte facebook varit en del av nyhetsrapporteringen? Nej, det tror jag inte. Som ett gäng gamar så läser vi alla vad som hänt.

Ibland undrar jag om det är så bra. Det handlar om att hänga ut ett offer. Hur mår familjen i en sådan situation? När allt går så fort mellan nyhetstips, nyhetsredigering och publicering så är det få som tänker till. Är det en bra nyhet att publicera? Finns det ett allmänintresse? Eller är det bara för modeordet Facebook dyker upp? Att rida på vägen på ett känt varumärke är inget nytt. Ibland skulle jag vilja se mer eftertanke bland journalister.

AB AB

Inga kommentarer: