söndag 4 november 2007

300 döda svenska soldater?

Skulle vi klara en sådan stor förlust? Skulle sverige kunna hantera hundratals döda svenska kvinnor och män? Soldater som under svenskt flagg ingriper i konflikter runt om i världen.

Vi har haft ganska stor tur på våra olika FN-uppdrag. Samtidigt så måste vi förstå att turen kan vända och vi drabbas hårt. En självmordsbombare med en stor lastbil med sprängämne är ett sådant hot.

Hur många döda kan vi acceptera innan vi drar tillbaka svensk trupp?

SDS SVD SVD SVD DN DN DN

12 kommentarer:

Rilleman sa...

På det sätt frågan är ställd är det svårt att veta vad bloggaren egentligen syftar på. Naturligtvis skulle vi kunna klara och hantera en situation med många döda och sårade, som nation betraktat. Helt enkelt därför att vi skulle vara tvungna att göra det. Jämför med hur vi hanterat Estoniakatastrofen eller Flodvågen i Thailand. Först chock och förtvivlan och sen med tiden går allt vidare. Vi svenskar är ovana vid detta slags händelser men runt om i världen är det vardagsmat. Hur det kommer att hanteras politiskt låter jag vara en annan fråga,men jag tror att det kan bli svårt att rekrytera ytterligare personal om vi får svåra förluster.

Däremot är det under all kritik att stridsgruppens medicinska beredskap inte är fullt utvecklad till den tidpunkt gruppen skall stå färdig att sändas ut. Soldater KOMMER att skadas, det är en risk de tar, men att i det läget inte kunna erbjuda det bästa av vård är uruselt.

Gubben sa...

Frågan är, anser en gammal gubbe, både aktuell och berättigad. Det handlar, menar jag om två aspekter. Dels hur väl förberedda och rustade våra trupper är för dessa uppdrag och dels hur väl förberedda vi är att hantera "300 döda...". I båda avseendena känns det minst sagt skakigt.

Anonym sa...

Varför skulle inte sverige klara av att förlora ett flertal soldater? Många nationer gör det dagligen..

Anonym sa...

Vilka svar vi får. De är talande.

Nordic Battle Group (bara namnet!) är "en militärt mångsidig internationell expeditionsstyrka som snabbt ska stå till EU:s förfogande" som kommit till genom att "EU:s stormakter tryckt på Sverige" och som styrs genom "kommittén för ­utrikes- och säkerhetspolitik, KUSP, i Bryssel".

EU:s militarisering var det få ja-sägare som förutsåg.

Vaevictis sa...

Det som måste göras, skall göras. Antigen accepterar man förlusterna eller så bör man sköta sitt eget land istället.

Anonym sa...

Fattar inte ens vad vi ska med en sådan här "insatsstyrka" till. Jag trodde att försvaret var till för att försvara landets gränser och inget annat.

Anonym sa...

Problemet är nog att de som ingår i styrkan till stor del är de få kunniga och motiverade som vill åka. Redan idag har styrkan vakanser i mängd. Med några få tusen utbildade värnpliktiga spridda på samtliga vapenslag kan man inte fylla upp de åtaganden Sverige tar på sig. Än mindre om det skulle bli större förluster vid en insatts.

I dag är ca 800 soldater i tjänst i Afghanistan och Kosovo, några få observatörer finns även i andra länder. De 800 soldaterna ska bytas ut 2ggr per år det blir 1600. I Nordic Battle Group ingår som mest ca 2300 soldater. Det innebär ca 3900 soldater. Dessa soldater måste ha grundkunskaper som gör dem godkända för utlandstjänst. Med tanke på att det är mindre än 5500 värnpliktiga per år om jag inte har fel får man snart ta med pensionärer för att få med sig godkända soldater i tillräcklig mängd. Hur ska 5500 värnpliktiga kunna fylla ut en organisation som kräver nästan 4000 högutbildade specialister.

Anonym sa...

Att det råder en brist på personal till försvarsmaktens olika verksamheter i internationell tjänst är inget konstigt med tanke på alla nedskärningar som den rödgröna-röran så effektivt genomfört inom försvarsmakten.

Det har skett en omprioritering av försvarsmaktens uppgifter från ett gränsförsvar till en verksamhet som istället är fokuserad mot internationell fredsbevarande tjänst. Det den då sittande regeringen verkade glömma bort är att det krävs utbildning av ny personal löpande för att kunna hålla en god standard bland de soldater och officerare som ska skickas iväg på dessa uppdrag.

Dock tänker jag på inget sätt ifrågasätta denna styrka (NBG) då syftet med den är fredsbevarande och dess primära uppgift är att snabbt kunna ta sig in i ett orosområde och försöka skapa en frizon för utsatta grupper samt skilja stridande parter åt tills förstärkning kommer från andra EU länder, FN etc.

Trist dock att höra hur dåligt förberedda Svenska försvaret tycks vara på denna uppgift (syftar främst på material och sjukvårdsberedskapen).

Önskar all lycka till NBG, tror de kommer att göra ett riktigt bra jobb!

Max sa...

"Hur ska 5500 värnpliktiga kunna fylla ut en organisation som kräver nästan 4000 högutbildade specialister."

Ja nu är det inte meningen att 5500 värnpliktiga ur varje årskull ska bemanna Sveriges totala utlands- och insatsstyrka. Större delen av dessa styrkor bemannnas av officerare och personer med flera missioner i bagaget. Däremot är det en på tok för dålig rekryteringsbas för att säkra tillförseln av kompetent personal till framtida insatser.

Anonym sa...

"Ja nu är det inte meningen att 5500 värnpliktiga ur varje årskull ska bemanna Sveriges totala utlands- och insatsstyrka. Större delen av dessa styrkor bemannnas av officerare och personer med flera missioner i bagaget."

Tja... nu är vi ju nere i 9000 officerare i riket. Om en är ute, så har en påbörjat utbildning att åka ut och en blir debriefad/semester efter tjänstgöring. En sköter utbildning av kollegor och värnpliktiga, utvecklar utbildning mm. En går skola för att göra karriär eller är föräldraledig. En samordnar verksamhet...
Oj - vi kom visst upp i sex officerare för en utlandstjänst - då har vi ju hela 1500 sådana tjänster vi skulle kunna bemanna.

Jfr Tyskland - Bundeswehr har cirka 200000 officerare och underofficerare anställda. De har problem att få ut 7000 i internationella operationer - liksom vi baserar de fortfarande sitt deltagande på något slags frivillighet.

Anonym sa...

Max sa

"Större delen av dessa styrkor bemannnas av officerare och personer med flera missioner i bagaget."

Mer parten av bemaningen är inte officerare och de personer som är ute med flera missioner i bagaget är väl då fd värnpliktiga. Dessa fd värnpliktiga blir då inte fler. Har för mig att de som åker fler ggr på mission i snitt gör 2 st missioner, inte speciellt många med andra ord. Har själv gjort 3.

Anonym sa...

"Dock tänker jag på inget sätt ifrågasätta denna styrka (NBG) då syftet med den är fredsbevarande och dess primära uppgift är att snabbt kunna ta sig in i ett orosområde och försöka skapa en frizon för utsatta grupper samt skilja stridande parter åt tills förstärkning kommer från andra EU länder, FN etc."

Syftet Med EUs Nordic Battle Group är att med våld gå in i en situation där EU bestämt att lägga sig i. Intervetion, Motivet kommer att variera.

Beslut av instats görs av EU vi har redan givit från oss beslutsrättten om Förbandet NBG. I EU så finns det ytterligare 17 st Battle Groups.

Charlie Spartan