måndag 5 november 2007

Fastighetsavgiften måste bort

Den nya fastighetsavgiften är inget annat än en skatt precis som fastighetsskatten. Den slår väldigt orättvist och drabbar ofta äldre. Regeringen måste verkligen tänka sig för. Det är val om mindre än tre år. Visa nu handlingskraft, annars blir det nog svårt att leva kvar vid makten.

SDS

1 kommentar:

Adrian Kaba sa...

Problemet är väl snarare att begränsningsregeln (max 4 % av inkomsterna i fastighetskatt) som tidigare skyddat t.ex. äldre avskaffas och alla med hus understigande 800.000 kronor i taxeringsvärden får ökad fastighetsskatt med det genomslående taxeringsvärdet som den nya borgerliga regeringen nu låter slå igenom.

En begränsningsregel på 4 % av inkomsten och 2006 frysta taxeringsvärden för fastighetskatten är inte orättvis.

Den är snarare rättvist, om man vill få höginkomsttagare betala mycket mer än låginkomsttagare. Något som den borgerliga politiken nu vänd upp och ner på, genom att låta de allra rikaste få stora summor av fastighetsskatten sänkt.

Tillbaks till den tidigare socialdemokratiska regeringens fastighetsskatt NU!