onsdag 14 november 2007

Brandsäkerhet, vad sker vid en brand?

Hur många går igenom hur de kommer att agera om det blir en brand. De flesta tror att trapphus och de normala vägarna ut kommer att fungera. Nu gör de det sällan. Bor man inte på bottenplan i ett hus så får man fundera på hur man kommer ner. Det finns olika former av stegar att köpa. Det finns rena räddningsrepen att kasta ut och glida ner på.

Själv så bor jag inte högt upp i hus. Det för det tar sådan tid att ta sig ner och brandröken stiger. Räddningstegar och lösningar för att komma ner blir dyrare och mer komplicerade ju längre upp man bor.

Ingen skall behöva bli offer i lågorna. Ingen. Det gäller att planera för det oundvikliga samt vara rätt utrustade. Är du det?


AB

Inga kommentarer: