måndag 29 oktober 2007

SAS redan förlorat, konkurs inom kort?

Dash 8 Q 400 var en miss av SAS. SAS tog det enda vettiga beslutet men var det för sent? Det kan ingen svara på idag men hur många är inte mer flygrädda då de sätter sig i ett SASplan idag än för några månader sedan? Varumärket är skjutet i sank och nu krävs en återställare som kommer gräva djupa hål i SAS kassakista. Det finns en överhängande risk att bolaget går i konkurs på kuppen. Bombardier kommer med få ekonomiska problem och det finns en stor risk att andra bolag tackar för sig och väljer andra plan.

Vad SAS måste göra nu är att hitta nya plan snabbt som bara den.
De måste bevisa för både gamla och nya kundgrupper att de har ett säkert bolag. Dumpa priset för att fylla varje avgång är en teori. För att bara köra med reklam fungerar inte. Alla presumtiva kunder måste få åka med SAS och känna att det är säkert.

Hur stor är SAS kassakista? Den är inte alls stor i förhållande med andra bolag. I förhållande med andra flygbolag så är den ju helt ok, men de andra bolagen har inte råkat ut för denna badwill.

Det som saknas i bolaget är visioner och framåtanda. Det statliga ägandet spelar in och övriga aktieägare vill säkert se resultat nu och positiva nyheter om bolaget. Kan SAS ledning leva upp till det?

Personligen tror jag de bara har två tre månader på sig att rätt upp skutan. Nödankra är inte rätt metod utan upp med alla segel och fixa skadan till sjöss.

DN DN DN DN DN HD HD HD SDS SDS SDS SDS SVD SVD SVD SVD

1 kommentar:

Anonym sa...

Mitt förtroende för SAS som flygbolag med ”hög säkerhets- och servicenivå” är skadat för all framtid. Har själv inte drabbats av Dash, men väl av för mycket annat som inte går att förklaras på ett tillfredsställande sätt. Förra sommaren skickade jag dottern till New York. Köpte en dyrare direktflygbiljett för att slippa trassel och oro. Flyget blev trettiosex (36!) timmar försenat. SAS visste om förseningen redan innan starten men meddelade ingen av oss utan lät oss komma till flygplatsen för att vänta där på starten. Till slut ordnade SAS nya biljetter med två (2st) mellanlandningar och en övernattning i Varsawa. Kändes inte tryggt att skicka dottern på andra sidan Atlanten under sådana här förhållanden, men hade inget val, eftersom jag redan hade betalat för en dyr kursavgift där borta och dottern inte ville missa flera kursdagar i väntan på ett direkt flyg. Förklaringen för förseningen var att ena motorn hade brunnit

Dagen efter när några av hennes kompisar flög till samma destination var planet återigen två (2) timmar försenat.. Förklaringen var att man hade upptäckt brand i ena motorn.

På hemvägen från New York var planet återigen sex (6) timmar försenat. Även den här gången hade ”ena motorn brunnit” :-o

Förutom ovanstående har dottern som flög mycket förra året båda missat anslutningsflyget och kommit försenad otaliga gånger från 45min till ett par timmar pga olika slags ”haverier” som SAS har förklarat förseningarna med. Och till råga på detta drabbades man av flygledarnas övertidsförvägran vilket gjorde att planen ibland cirkulerade långa tider ovanför Arlanda. Dock fick vi resenärer läsa om detta i tidningen. SAS själv förklarade aldrig något utan delade ut 100kr:s lunchkuponger pga förseningarna.

I kvällstidningarna kunde man även läsa att det förekom svimningsfall på rad 17 i en viss plantyp. Normalt skulle jag ha betraktat detta som ett aprilskämt, men efter ovanstående erfarenheter tror jag på att uppgifterna i pressen stämmer med verkligheten.

SAS har i mångt och mycket betett sig som ett lågprisflygbolag – utan dumpade flygpriser. När man har försökt klaga pga de ständiga förseningarna har man bemötts med arrogans och likgiltighet. En 7.000 kronors biljett över Atlanten berättigar enligt SAS till ingen ersättning fast flyget inte kommer fram ens dagen efter det datumet som står i biljetten.. Det kallar jag för DÅLIG service!