tisdag 30 oktober 2007

Många olämpliga både som ordningsvakter och poliser

Visst många är lämpade, men det finns för många som inte är lämpade. En god vän jobbar i dörren på ett av de större ställena. Han vill sluta men pengarna är för bra, än så länge. När jag lyssnar på hur de alla hjälper varandra så inser jag att de nästan kan göra vad som helst för deras kollegor håller ihop.

Det finns även rötägg inom polisen. Hur urvalsprocessen sker skulle vara kul att veta.

En bekant som jobbar i dörren förr kom med följande förslag. Vid krogarna så borde alla ytor där ordningsvakterna finns videoövervakas. Det för allas säkerhet. Både vakten och gästerna. Ljudinspelning bör med vara en självklarhet. Dock skall dessa inspelningar bara kunna nås av polisen. Så om en gäst anmäler en vakt, eller en vakt anmäler en gäst så skall allt finnas dokumenterat.

Det finns massa med integritetsproblematik som måste belysas, men förslaget är intressant!

SVD SVD

Inga kommentarer: