torsdag 25 oktober 2007

Bush måste ta klimathotet på allvar

Eldstormarna i Kalifornien kommer inte avta i antal. Klimatet är i förändring. Växthuseffekten bygger på de naturliga vindarna till helt nya dimensioner. Det i kombination med torka och rätt temperatur så blir det rena brandbomben.

Brandgatorna gör knappt någon nytta då små gnistor flyger flera kilometer och startar nya bränder väldigt snabbt.

George Bush måste agera. Klimathotet är verklighet.

DN DN DN DN SDS SDS SDS SVD SVD SVD SVD SVD SVD

Inga kommentarer: